När bok blir film   Leave a comment

Dr Jekyll och Mr Hyde

Postat april 18, 2013 av Samuel Rönndahl´s blog i SV

Litteraturhistoria Journalisten   Leave a comment

Journalisten

Postat april 10, 2013 av Samuel Rönndahl´s blog i SV

Halveringstid   Leave a comment

Halveringstid är den tid det tar för ett visst radioaktivt ämne att sönderfalla till hälften. När ett ämne är radioaktivt är ämnet ostabilt och vill inte vara i det tillståndet det är då. Varför den är radioaktiv från början är för att det finns för många neutroner och skillnaden mellan neutroner och protoner blir för stort. För att göra sig mer stabil bestämmer sig atomen för att göra sig av med en del av sig själv. Det gör den enligt alfa-, beta- eller gamma-modell. Alfamodellen är när atomen skjuter ut två protoner och två neutroner, en heliumatom. När den gör det minskar skillnaden mellan protoner och neutroner och gör den mer stabil. Betamodellen är när en neutron i kärnan i kärnan görs om till en proton och en elektron. Eftersom elektroner inte hör hemma i kärnan skjuts den ut med enorm kraft och får ofattbar fart. Återigen så minskar skillnaden mellan protoner och neutroner när den gör detta. När ett atom har gjort en av dessa modeller har en atom sönderfallit. När hälften av en mängd radioaktiv massa har sönderfallit till hälften har det gått en halveringstid. Något som är värt att nämna är att det kvittar vilken mängd du har, även om du har flera triljoner atomer av ett radioaktivt ämne men bara har två av samma någon annan stans, kommer det fortfarande ta lika lång tid för dem att sönderfalla till hälften.

Detta fick vi simulera med hjälp av tio tärningar. Vi skulle kasta alla tärningarna och dokumentera varje kast. När en tärning fick en sexa hade den ”sönderfallit”. Det höll vi på med tills alla tärningar hade sönderfallit. Ett kast symboliserade en dag. Efter varje ”dag” skulle vi skriva hur många tärningar som inte hade sönderfallit, t.ex:

Dag ett, tio tärningar kvar

Dag två, sju tärningar kvar o.s.v.

Vi gjorde om det tio gånger. Därefter räknade vi ut snittvärdet på varje dag och gjorde en sönderfallskurva. Utöver det räknade vi ihop hela gruppens värden och gjorde en annan kurva på pappret.  Resultatet ser ni på bilden nedan (röda kryss är gruppens resultat och de grå är min och min labbkamrats resultat).

Postat november 28, 2012 av Samuel Rönndahl´s blog i Laboration NO

USA Afghanistan Konflikt   Leave a comment

SO Konflikt

Postat november 28, 2012 av Samuel Rönndahl´s blog i SO

Excitering   Leave a comment

Emitionsspektrum

Postat november 21, 2012 av Samuel Rönndahl´s blog i Laboration NO

Mer om %   2 comments

Postat september 14, 2012 av Samuel Rönndahl´s blog i Laboration MA

Köra i fyrkant   Leave a comment

Köra i fyrkant med Nyancat-bot

Postat juni 14, 2012 av Samuel Rönndahl´s blog i Laboration NO